среда, 31 марта 2021 г.

Час для змін і саморозвитку: нові вимоги та виклики сьогодення.

Для України інклюзивна освіта – педагогічна новація, що знаходиться на стадії впровадження, а тому зустрічає чимало труднощів. Серед яких: професійна непідготовленість педагогічних працівників закладів освіти до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Залучення до закладів освіти дітей з особливими потребами вимагає від усіх учасників освітнього процесу певного перегляду традиційних поглядів щодо мети, функцій, організації роботи закладу.

            15-19 березня  2021 року педагогічні працівники Дрогомишлянського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів імені Петра Василихи пройшли очно-дистанційні курси за програмою «Організація інклюзивного середовища в закладі загальної середньої освіти». Слухачі курсів ознайомилися з особливостями формування інклюзивного, розвиваючого та мотивуючого до навчання освітнього простору для дітей з особливими освітніми потребами, отримали знання і розуміння основних понять інклюзивної освіти, переглянули презентацію про типології освітніх труднощів у дітей з ООП.           

Виконуючи практичні завдання формували толерантне ставлення до дітей з ООП, спробували  відчути на собі «навішування ярликів» і зрозуміти особливості розвитку особливих дітей, зясовували наскільки важливим є розуміння ролі кожного учасника інклюзивного процесу, його функціональних обов’язків та напрямів діяльності. Педагоги взяли участь  в онлайн-опитуванні щодо  аналізу стану впровадження інклюзивного навчання в освітніх закладах Яворівського району для визначення пріоритетних напрямів й обсягів надання необхідної допомоги у цьому процесі.   

При виконанні домашнього завдання продемонстрували вміння враховувати можливості і потреби  дитини з особливими освітніми потребами.

 Підвели підсумки. Більшість педагогів прийняли  філософію інклюзії, концепцією інклюзивної освіти. Статистичні дані показують, що педагоги розуміють необхідність впровадження інклюзії в освітнє середовище, готові створювати комфортні умови  та рівний доступ до надання освітніх послуг дітям з особливими освітніми потребами.

Дякую всім слухачам курсів за активну участь, зворотній зв'язок, позитивне налаштування щодо провадження філософії інклюзії.

Олена Стадник, практичний психолог ЦПРПП
 Професійний стандарт. Власний професійний розвиток. Самоосвіта.

Про необхідні вимоги до змісту, кваліфікації та компетентності працівників психологічної служби говорили на зустрічі з  молодими фахівцями на онлайн конференції. Міністерством освіти і науки України розроблено професійний стандарт «Практичний психолог закладу освіти» і затверджено   наказом  Мінекономіки від 24.11.2020 року № 2425. Професійний стандарт є інструментом для підготовки, систематизації знань і умінь, само - та оцінювання діяльності практичного психолога, підвищення кваліфікації та професійного розвитку. Професійна діяльність практичного психолога розділена на трудові функції: здійснення психологічної профілактики, просвіти щодо психологічного благополуччя та психічного здоровя, психологічної діагностики; надання психологічної допомоги за запитом відповідно до виявленої потреби в такій допомозі; співпраця з педагогічними працівниками щодо організації ефективної  освітньої діяльності та співучасть у створенні, підтримці та розвитку психологічно безпечного освітнього середовища в закладах освіти; здійснення організаційно-методичної діяльності під час виконання трудових функцій.

 

 

суббота, 5 декабря 2020 г.

 Колеги, прошу заповнити таблицю всім, хто буде брати участь у творчій майстерні І. Корнієнка ТАБЛИЦЯ